Naruči kutiju

 

Stvari se pakuju u kvalitetne kutije koje se zatvaraju sigurnosnom vezicom, a čuvaju se u skladištu koje je obezbjeđeno alarmnim sistemom, video nadzorom i čuvarom. Temperatura i vlažnost vazduha u skladištu se redovno kontrolišu.

Kutije su napravljene od plastike izuzetnog kvaliteta kako bi sadržaj unutar kutije bio zaštićen od bilo kakvih mehaničkih uticaja.

Kutija za fizička lica

Kutija za pravna lica

Svaka kutija ima dvije vrste zaštite

1. Jedinstveni kod, pomoću kojeg se u svakom trenutku zna gdje se kutija nalazi, ko je preuzeo i kada te kada je smještena u skladište. 

2. Zaštitnu plombu, koja ima poseban jedinstveni kod – da bi se kutija zapečatila i eliminisala mogućnost da je neko otvara.

Fizička lica

Naruči kutiju

Pravna lica

Naruči kutiju